НОВОСТИ

2018
2017

Авицена дијагностика со учество на X Балкански Конгрес на микробиолозите - Microbiologia Balkanica 2017

Авицена Дијагностика

Почитувани, Задоволство ни е да Ве информираме дека дел од тимот на Авицена дијагностика заедно со група микробиолози учествуваше на 10-тиот Балкански Конгрес на микробиолозите - Microbiologia Balkanica 2017, кој се одржа во Park hotel Moskva, Софија во периодот од 16-18ти Ноември 2017 година.

16-18

Ноември
2017

Дел од тимот на Авицена дијагностика на стручно усовршување во Германија

Авицена Дијагностика

Почитувани, Задоволство ни е да Ве информираме дека дел од тимот на Авицена дијагностика учествуваше на едукативен состанок организиран од страна на Siemens Healthineers за промоција на ePOC Blood Analysis System, Point of Care систем за гасни анализи.

15-17

Ноември

Авицена и Здружение на лекари „Примариус“ со стручен состанок во Куманово

Авицена Дијагностика

На ден 17.10.2017 во Куманово беше одржан стручен состанок на тема „Атипични респираторни инфекции“ во организација на Авицена и Здружение на лекари „Примариус“ .

18

Октомври
2017

22ри Меѓународен Конгрес за клиничка хемија и лабораториска медицина (EuroMedLab)

Авицена Дијагностика

Во периодот од 11-15.06.2017 година, во Атина се одржа 22-риот Меѓународен Конгрес за клиничка хемија и лабораториска медицина (EuroMedLab), 25-тиот Конгрес на Балканска Клиничка Лабораториска Федерација и 15-тиот Национален Конгрес на GSCC-CB.

16

Јуни
2017

Во Кочани во организација на Авицена, Здружение на лекари „Примариус“ и ЦЈЗ Кочани беше одржан стручен состанок на тема „Атипични респираторни инфекции“

Авицена Дијагностика

Почитувани, Ве информираме дека на 03.10.2017 во Кочани во организација на Авицена, Здружение на лекари „Примариус“ и ЦЈЗ Кочани беше одржан стручен состанок на тема „Атипични респираторни инфекции“.

03

Октомври
2017

Авицена со учество на 19-ти интернационален состанок на Дунавската лига за тромбоза и хеморагични заболувања

Авицена Дијагностика

Почитувани, Ве известуваме дека во периодот од 18-20.05.2017 година Авицена учествуваше на 19-тиот интернационален состанок на Дунавската лига за тромбоза и хеморагични заболувања во организација на Здружение на здравствени работници и соработници кои ги згрижуваат лицата со хемофолија и други коагулопатии

20

Мај
2017

Авицена дијагностика со учество на ECCMID 2017

Авицена Дијагностика

Задоволство ни е да Ве информираме дека традиционално како и секоја година, дел од тимот на Авицена дијагностика учествуваше на 27-миот Европски Конгрес за Клиничка Микробиологија и Инфективни Заболувања - ECCMID 2017, кој се одржа во периодот од 22ри-25ти Април во Виена, Австрија.

27

Април
2017

Лабораториска контрола во процес на производство на вино

Авицена Дијагностика, Скопје.

Задоволство ни е да Ве информираме дека на ден 06.04.2017 год., Авицена организираше работилница на тема „Начини на контрола на хигиена во производство“ и „Контрола на производствениот процес на вина (ензимски тестови)“

6

Април
2017