Гасните анализатори на Siemens Healthcare Diagnostics овозможуваат брза и точна информација за сите гасни анализи, вклучувајќи го и хематокритот, електролити, глукоза и CO-оксиметрија од еден примерок, во секое време, на кое било место - од централната клиничка лабораторија до креветот на болниот.

Прочитај повеќе за гасните анализатори директно од производителот Siemens Healthcare Diagnostics