Широка палета на тестови и инструменти, за различни типови на анализи, вклучувајќи витамини, алергени, микотоксини, ГМО, резидуи и др.супстанци во храна и прехранбени производи.