• Прецизност и моќ на класичен биохемиски анализатор
• Мерен опсег 0 - 256 g/L
• Резултати за 1-3 минути
• Докажан квалитет и прецизни резултати
• Преносни анализатори заедно со патентирани кивети за еднократна употреба со точно определена количина реагенс
• Фабрички калибриран инструмент, минимално одржување
• Вградена интерна контрола на квалитет
• Едноставен за ракување
• Без мешање на реагенси, диспензирање или пипетирање
• Едноставно внесување на соодветна количина на примерок преку капиларна акција
• Примерок: капиларна, артериска или венска крв
• Мал и компактен

Кликнете за флаер во pdf формат >>

Прочитајте повеќе директно од производителот >>

• Прецизност и моќ на класичен биохемиски анализатор
• Мерен опсег 0 - 22.2 mmol/L (0-400 mg/dL)
• Резултати за 1-3 минути
• Докажан квалитет и прецизни резултати
• Преносни анализатори заедно со патентирани кивети за еднократна употреба со точно определена количина реагенс
• Фабрички калибриран инструмент, минимално одржување
• Вградена интерна контрола на квалитет
• Едноставен за ракување
• Без мешање на реагенси, диспензирање или пипетирање
• Едноставно внесување на соодветна количина на примерок преку капиларна акција
• Примерок: капиларна, артериска или венска крв
• Мал и компактен
• Сертифициран за скрининг, дијагноза и мониторинг кај дијабет, инсулинска терапија, гестациски дијабет, мониторинг на гликемија при дијализа, хипогликемија кај новородени, хипо и хипергликемија во итни медицински состојби и многу други состојби.

Кликнете за флаер во pdf формат >>

Прочитајте повеќе директно од производителот >>