Општи карактеристики
IMMULITE 1000 Immunoassay system – автоматизиран имунолошки анализатор кој нуди широко тест-мени, ефикасност и едноставност при негово користење со докажана сигурност и точност на резултати. Одличен избор за помали лаборатории и лаборатории со помал опсег на испитувања.

Клучни карактеристики и предности
• Капацитет од 120 тестови/час;
• Можност за додавање на нови тестови и примероци континуирано без прекин на работа;
• Лесен пристап до сите компоненти, прегледност на сите параметри преку 15’’ инчен монитор со екран чувствителен на допир;
• Можност за изведување на 90 типови на тестови (рутински и специфични)
• Докажана технологија - принцип на работа со ензимски амплифицирана хемилуминисценција;
• Два типа на работни режими : стандарден и турбо;
• 12 Оn Board анализи;
• Примероци од серум, плазма;
• Сопствена внатрешна контрола за квалитет, прецизност, сензори за нивото на течности и можност за мрежно поврзување;
• Дневно оддржување за работна употреба од 10 минути;

Анализи и испитувања

Алергии IgE Total AlaTop A.screen ECP
Анемија EPO Ferritin Vit. B12
Срцеви маркери CKMB Troponin D-Dimer
Инфективни заболувања Anti - HBs Anti – HBc total HBsAg
Тумор маркери AFP, BR-MA, CA 15-3, GI-MA, CA 19-9 Calcitonin,CEA,TPS PSA ; PAP
Инфламаторни маркери IL-1B IL-10 TNF-a
Репродуктивна ендокринологија Estradiol FSH; LH; hCG; Prolactin Testosterone; Progesterone
ToRCH инфекции CMV IgG, IgM Rubella IgG, IgM Toxoplasma IgG, IgM

Кликнете за флаер во pdf формат >>

Прочитајте повеќе директно од производителот >>

Општи карактеристики
Immulite 2000 XPi immunoassay system – комплетно автоматизиран имунолошки анализатор кој нуди врвни перформанси при работењето, едноставен и лесен за употреба. Поради достапноста со најголемо мени за имунолошки анализи претставува одличен избор за поголеми лаборатории.

Клучни карактеристики и предности
• Брз, прецизен со моќен софтвер за работа со лесен пристап до сите реагенси и тестови;
• Капацитет од 200 тестови/час;
• Дополнителна опција за испитување на околу 400 алергени;
• Докажана технологија - принцип на работа со ензимски амплифицирана хемилуминисценција;
• Автоматизирано процесирање на 1000 тестови, минимален ангажман на оператор;
• Примероци од серум, плазма, урина;
• Постојан мониторинг и ретестирање на примероци, детекција при присуство на коагулум;
• AutoStart функционалност која вклучува автоматско дневно оддржување и контрола на квалитет;
• Автоматска дилуција, ладење на реагенсите со температура од 2 до 8 степени, стабилност на реагенсите 90 дена;
• 24 On Board анализи;
• Прегледност на сите параметри преку 19 ’’ инчен монитор со екран чувствителен на допир;

Анализи и испитувања

Алергии AlaTOP allergy screen Allergen specific IgE 3G allergy Allergen specific IgG, IgG4 ECP, IgE Total
Анемија Ferritin Folate Vit. B12 RBC Folate
Срцеви маркери CKMB Troponin D-Dimer CRP high sensitivity
Дијабет C-Peptide Insuline Microalbumin  
Концентрација на терапевтски супстанци Carbamazepine Digitoxin, Digoxin Phenobarbital, Phenytion Valproic acid
Инфламаторни маркери IL-1B IL-10 TNF-a
Репродуктивна ендокринологија Androstenedione, Free Beta HCG FSH, LH, hCG Progesterone, Prolactin Testosterone, Unconjugated Estriol
Адренални и питуитарни хормони ACTH Cortisol Homocysteine Growth hormone hGH
Останати анализи B2 Microglobulin Gastrin Nicotine metobolites  

Кликнете за флаер во pdf формат >>

Прочитајте повеќе директно од производителот >>

Општи карактеристики
ADVIA Centaur® XP Immunoassay System е систем со високи перформанси кој овозможува максимална ефикасност и продуктивност во рутинските и специфични анализи, независно од бројот или видот на тестови. Големиот капацитет за реагенси во системот и особено нагласени STAT можности со специјален влез за итни анализи, овозможуваат исклучителна брзина и прецизност. Софтверот на овој апарат и графичкиот приказ овозможува едноставност во работата од поставувањето на анализите до издавање на брзи и точни резултати.

Клучни карактеристики и предности
• Континуиран пристап до сите реагенси и примероци во секое време (random access)
• Капацитет од 240 анализи на час
• Можност за изработка на 30 различни анализи во исто време
• Користи комплетни китови кои се користат веднаш, без претходна подготовка
• Користи комплетни китови кои се користат веднаш, без претходна подготовка
• Сеопфатно тест мени кое овозможува скрининг, дијагноза, проценка на ризик и следење на широк спектар на клинички состојби

Анализи и испитувања

Allergy Total IgE
Anemia Ferritin Folate RBC Folate Vitamin B12
Bone Vitamin D
Cardiovascular BNP, CKMB II D-Dimer Myoglobin Tnl-Ultra™
Diabetes C-Peptide (serum, urine) Insuline
Hepatitis and HIV Anti-HBe, Anti-HBs, Anti-HBs-2 eHIV 1/O/2†,HAV IgM,HAV Total HBc Total, HBc IgM, HBe Ag, HBs Ag, HBs Ag Confirmatory, HBs AgII HCV†, HIV Combo (CHIV)†
Immunosuppressants Cyclosporine Tacrolimus*
Liver Fibrosis HA (ELF™ Marker) TIMP (ELF Marker) PIIINP (ELF Marker)
Metabolic Cortisol (serum, urine) Homocysteine
Reproductive Endocrinology AFP, DHEAS Estradiol-6, Estradiol-6 III, Enhanced Estradiol FSH, LH, Progesterone, Prolactin SHBG, Testosterone, Total hCG
Sepsis Procalcitonin
TDM Carbamazepine, Digitoxin, Digoxin Gentamicin, Phenobarbital, Phenytoin Theophylline, Tobramycin Valproic Acid, Vancomycin
Thyroid Function Anti-TG Ab, Anti-TPO Ab Free T3, Free T4, Intact PTH TSH, Third Generation TSH, T Uptake Total T3, Total T4, SH 3-UL
ToRCH and Special ID CMV IgG*, CMV IgM Rubella IgG, Rubella IgM Syphilis Toxo IgG, Toxo IgM
Tumor Markers/Oncology AFP, BR CA 15-3, CA 19-9, CA 125II, CEA Complexed PSA, Free PSA, PSA Serum HER-2/neu

Прочитајте повеќе директно од производителот >>

Општи карактеристики
ADVIA Centaur® CP Immunoassay System е систем со висок капацитет, кој го подигнува нивото на перформанси на секоја лабораторија. Со своето широко мени и кратко време за изработка на тест, овозможува значително подобрување на ефикасноста, продуктивноста и квалитетот. Се карактеризира со супериорна сензитивност и специфичност, кои се резултат на принципот на директната хемилуминисценција.

Клучни карактеристики и предности
• Континуиран пристап до сите реагенси и примероци во секое време (random access)
• Капацитет од 180 анализи на час
• Време до прв резултат 15 минути
• Комплетно автоматизиран со можност за самостојно процесирање на 400 примероци без присуство на операторот
• Користи секаков вид примерок – серум, плазма, урина, ликвор
• Сеопфатно тест мени кое овозможува скрининг, дијагноза, проценка на ризик и следење на широк спектар на клинички состојби

Анализи и испитувања

Allergy Total IgE
Anemia Ferritin Folate RBC Folate Vitamin B12
Bone Vitamin D
Cardiovascular BNP, CKMB II D-Dimer Myoglobin Tnl-Ultra™
Diabetes C-Peptide (serum, urine) Insuline
Hepatitis and HIV Anti-HBe, Anti-HBs, Anti-HBs-2 eHIV 1/O/2†,HAV IgM,HAV Total HBc Total, HBc IgM, HBe Ag, HBs Ag, HBs Ag Confirmatory, HBs AgII HCV†, HIV Combo (CHIV)†
Immunosuppressants Cyclosporine Tacrolimus*
Liver Fibrosis HA (ELF™ Marker) TIMP (ELF Marker) PIIINP (ELF Marker)
Metabolic Cortisol (serum, urine) Homocysteine
Reproductive Endocrinology AFP, DHEAS Estradiol-6, Estradiol-6 III, Enhanced Estradiol FSH, LH, Progesterone, Prolactin SHBG, Testosterone, Total hCG
Sepsis Procalcitonin
TDM Carbamazepine, Digitoxin, Digoxin Gentamicin, Phenobarbital, Phenytoin Theophylline, Tobramycin Valproic Acid, Vancomycin
Thyroid Function Anti-TG Ab, Anti-TPO Ab Free T3, Free T4, Intact PTH TSH, Third Generation TSH, T Uptake Total T3, Total T4, TSH 3-UL
ToRCH and Special ID CMV IgG*, CMV IgM Rubella IgG, Rubella IgM Syphilis Toxo IgG, Toxo IgM
Tumor Markers/Oncology AFP, BR CA 15-3, CA 19-9, CA 125II, CEA Complexed PSA, Free PSA, PSA Serum HER-2/neu

Прочитајте повеќе директно од производителот >>