Close
Пребарување
Filters

Авицена покровител на Симпозиум „Хламидии“ во организација на Здружението на микробиолози на Македонија

Авицена покровител на Симпозиум „Хламидии“ во организација на Здружението на микробиолози на Македонија

На ден 22 март, 2019 година, во х.Александар Палас, по покровителство на Авицена ДОО, а во организација на Здружението на микробиолози на Македонија се одржа Симпозиум на тема„ Хламидии”.

На симпозиумот се одржаа неколку предавања, чија цел беше продирање во суштината на инфекциите со Хламидија и сексуално-преносливите инфекции како глобален здравствен проблем, се даде осврт на различниот серолошки имун одговор кај возрасни и деца кон Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumoniae и Chlamydia pneumoniae и се презентираа податоци за Chlamydia pneumoniae, како фактор на ризик за коронарна артериска болест.

Присутните можеа да се запознаат и со најновите трендови во лабораториската дијагностика. На оваа тема свое излагање имаше д-р Даниела Наунова Спироска од Авицена ДОО, со посебен акцент на Amplex - Еazyplex® системот, современ портабл инструмент за молекуларна детекција на патогени и антибиотска резистенција, директно од примерок, за 15-30 минути.

Во рамките на овој Симпизиум, беше одржана и промоција на книгата „ Хламидии- тивки и подмолни енергетски паразити” од авторите Татјана Грданоска и Никола Пановски, од Институтот за микробиологија и паразитологија,  Медицински факултет, Универзитет „ Св.Кирил и методиј“-Скопје.

Улогата на промотор ја имаше проф. д-р Гордана Јанковска, а свое обраќање имаа и рецензентите: проф.д-р Милена Петровска, проф.д-р Ирена кондова-Топузовска, проф.д-р Љубица Георгиевска-Исмаил.