Close
Пребарување
Filters

Микробиолошка контрола на производ

Дехидрирани и готови микробиолошки подлоги за детекција и енумерација на патогени во храна, добиточна храна, како и во примероци од животната средина, во согласност со стандардите опишани од страна на Меѓународната организација за стандарди (ISO) кои покриваат различни аспекти на испитување на храна.

Прочитајте повеќе на следниот линк.