Close
Пребарување
Filters
Широкото мени на производи за хумана генетика на R-Biopharm нуди дијагностички решенија прилагодени на потребите на лабораториите. R-Biopharm употребува современа real-time PCR технологија, која овозможува ефикасни и прецизни анализи.

Прочитај повеќе