Select Page
Siemens Healthcare Diagnostics BN ProSpec System

Siemens Healthcare Diagnostics BN ProSpec System

Неопходен за секоја имунолошка лабораторија, BN ProSpec е комплетно автоматизиран анализатор, кој ја користи веќе докажаната технологија на нефелометрија, за анализа на широка палета на протеини. Како примерок може да се користи серум, плазма, урина, цереброспинална...