Select Page

Задоволство ни е да Ве информираме дека Авицена организираше предавања на тема:
 
„Обезбедување на контрола на квалитет во микробиолошка лабораторија во согласност со ISO 17025 стандардот ”
 
Предавањата  се одржаа во просториите на новоизградениот објект на фирмата Авицена, и истите се одвиваа по следниот распоред:
 
1. Обезбедување на квалитет на резултатите на микробиолошките анализи
 Предавач: м-р Деан Јанкуловски, Факултет за ветеринарна медицина, Скопје
 
 2. Контрола на условите на околината во микробиолошка лабораторија 
Предавач: м-р Деан Јанкуловски, Факултет за ветеринарна медицина, Скопје
 
3. Употреба на кванитативни референтни микроорганизми во контрола на квалитет во микробиолошка лабораторија
Предавач: Марија Митевска, спец.по индустриска микробиологија, Авицена
 
4.   Брзи валидирани тестови за контрола на работни површини 
Предавач: Марија Митевска, спец.по индустриска микробиологија, Авицена
 
Актуелноста на проблемот со обезбедување на контрола на квалитет при процесот на акредитација, како и атрактивноста на содржината на самите предавања беа повод за присуство на сите поканети гости.
 
Овој работен состанок на големо задоволство на сите присутни, беше плоден и едукативен, и овозможи заедничка размена на искуства и знаења, како и меѓусебно дружење.