Select Page
Состанок на тема Значење на интерната хемиска и микробиолошка контрола во процесот на производство

Состанок на тема Значење на интерната хемиска и микробиолошка контрола во процесот на производство

Задоволство ни е да Ве информираме дека на ден 29.03.2012 год., Авицена организираше предавања на тема:„Значење на интерната контрола на квалитет во производството на храна во согласност со HACCAP концептот ”Предавањата се одржаа во просториите на новоизградениот...
Контрола на квалитет во микробиолошките лаборатории

Контрола на квалитет во микробиолошките лаборатории

Задоволство ни е да Ве информираме дека Авицена организираше предавања на тема: „Обезбедување на контрола на квалитет во микробиолошка лабораторија во согласност со ISO 17025 стандардот ” Предавањата  се одржаа во просториите на новоизградениот објект на фирмата...