Select Page

Задоволство ни е да Ве информираме дека на ден 03.05.2012 год., Авицена организираше предавања на тема:

„Значење на интерната хемиска и микробиолошка контрола во процесот на производството на вино ”

Предавањата се одржаа во просториите на новоизградениот објект на фирмата Авицена ( ул.Качанички пат 79, инд.зона Визбегово, Скопје) и тоа:

1. Значење на интерната хемиска и микробиолошка контрола во процесот на производство

2. Современи тестови за хемиска анализа на вино

3. Различни концепти за микробиолошка контрола на вино

 
На предавањето беа присутни над 20 преставници од различни винарии од државата.

Посебен интерес кај слушателите предизвикаа валидираните тестови на r-biopharm, Германија ( Rida-Check, Rida Count, тестовите за детекција на микотоксини), како и палетата на тестови на производителот Dr.Hach-Lange од Германија.

Присутните имаа можност и практично да погледнат изведување на еден од ензимските тестови за одредување на квалитет на виното (Одредување на D-malic acid во вино, тест од производителот r-biopharm).