Select Page
21. Меѓународен Конгрес за клиничка хемија и лабораториска медицина

21. Меѓународен Конгрес за клиничка хемија и лабораториска медицина

Во периодот од 21-25.06.2015 год., во Париз се одржа 21. Меѓународен Конгрес за клиничка хемија и лабораториска медицина. Самото мото на конференцијата „ Р-Еволуција во лабораториската медицина” беше уште еден начин да се прикаже клучната улога на...