Select Page

Во периодот од 1ви до 3ти Октомври, 2015 година во хотел „ХОЛИДЕЈ ИН“ – Скопје, во организација на МЛД, ќе се одржи XIX Конгрес на лекарите на Република Македонија со меѓународно учество.
Како и секоја година, Авицена ќе биде присутна со свој изложбен штанд и ќе учествува во споделувањето на професионалните, стручните и научните искуства и достигнувања.