Select Page
22ри Меѓународен Конгрес за клиничка хемија и лабораториска медицина (EuroMedLab)

22ри Меѓународен Конгрес за клиничка хемија и лабораториска медицина (EuroMedLab)

Во периодот од 11-15.06.2017 година, во Атина се одржа 22-риот Меѓународен Конгрес за клиничка хемија и лабораториска медицина (EuroMedLab), 25-тиот Конгрес на Балканска Клиничка Лабораториска Федерација и 15-тиот Национален Конгрес на GSCC-CB. Дел од тимот на...