Select Page
Лабораториски анализи кај COVID-19

Лабораториски анализи кај COVID-19

Суштинската улога на клиничките лаборатории во оваа пандемија не е само во тестовите за детекција на самиот вирус, туку и во следење на пациентите во секоја фаза на заболувањето. Биохемиското следење на пациентите со COVID-19 со помош на...