Select Page

Како и секоја година, Авицена дијагностика беше дел од уште еден стручен состанок за унапредување на знаењата и новитетите во лабораториската медицина, а во организација на Здружението на медицински лаборанти-Клинички центар, кој се одржа во х.Дрим-Струга, во периодот од 28-30 Март 2024г. На состанокот беa презентирани уникатните карактеристики на EvalynBrush од производителот Rovers medical, како идеално медициснко средстсво за примарен скрининг на цервикален карцином со ХПВ тест.