Select Page

Авицена дијагностика беше дел 36-тите априлски средби на медицински лаборанти и санитарни техничари на Република Македонија кои се одржаа во периодот од 12 до 14 април 2024 во хотел Молика. На настанот беше презентиран инструментот за автоматизирана седиментација на еритроцити iSED ESR System, од производителот Alcor Scientific и неговата примена во подобрување на ефикасноста и ефективноста, на работата на секоја биохемиска лабораторија.