Select Page
Авицена дијагностика дел од 36-тите априлски средби на СЗМЛСТ на РМ

Авицена дијагностика дел од 36-тите априлски средби на СЗМЛСТ на РМ

Авицена дијагностика беше дел 36-тите априлски средби на медицински лаборанти и санитарни техничари на Република Македонија кои се одржаа во периодот од 12 до 14 април 2024 во хотел Молика. На настанот беше презентиран инструментот за автоматизирана седиментација на...
Aвицена дијагностика дел од состанокoт на МЗЛМН Скопје

Aвицена дијагностика дел од состанокoт на МЗЛМН Скопје

Македонското здружение на лабораториска медицина и наука, МЗЛМН Скопје, го одбележа светскиотден на здравјето со стручен состанок. Авицена дијагностика беше дел од овој состанок, со презентација на темата “Програми за надворешна и внатрешна контрола на...