Close
Пребарување
Filters
ADVIA 2120i System е целосно автоматизиран хематолошки анализатор со подедноставен работен процес и зголемена продуктивност, со кој се елиминираат повеќето чекори кои најчесто се рачно изведувани. Овој систем ја користи методологијата на преиоксидазно боење - златен стандард во тестирањето, со што се добиваат оптимални резултати, додека истовремено нуди едноставност и флексибилност потребни за лесна интеграција во секоја лабораторија.

Прочитај повеќе