Close
Пребарување
Filters
Микробиолошката контрола на воздухот е екстремно важен сегмент при анализа на хигиената на производствениот сегмент при анализа на хигиената на производствениот процес. Во воздухот се присутни многу бактериски и фубнгални клетки и спори кои може да бидат извор на контаминација во производството. Air Sampler на OXOID е компактен, лесен за употреба и носење што го прави практичен за употреба во простории каде што се произведува или подготвува храна, во болниците или во фармацевтската индустрија.

Прочитај повеќе