Select Page

Актуелно

PNEUMOSLIDE ВО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЈА СО COVID-19

PNEUMOSLIDE ВО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЈА СО COVID-19

PNEUMOSLIDE® претставува тест преку крв за истовремено откривање на 9 видови бактерии и вируси, причинители на инфекции на дишните патишта , кои не се откриваат...

Лабораториски анализи кај COVID-19

Лабораториски анализи кај COVID-19

Биохемиското следење на пациентите со COVID-19 со помош на лабораториски тестови е клучно за проценка на
сериозноста и прогресијата на болеста, како и за следење на третманот.