Close
Пребарување
Filters
BFT II анализаторот ја комбинира предноста на механичката и фото-оптичката детекција на коагулумот, со уникатна турбодензитометриска детекција. Полуавтоматски двоканален коагулометар, кој се користи за испитување рутински тестови на хемостаза.

Прочитај повеќе