Close
Пребарување
Filters
RSS

Постови на блог '2016' 'јануари'

HemoCue систем за хемоглобин
HemoCue систем за хемоглобин


Комплетно решение за брзо и прецизно мерење на концентрацијата на хемоглобин, со точност и прецизност на хематолошки анализатор. Наменет е за одредување на Hb и скрининг за анемии во примарната здравствена заштита, болници, банки на крв...