Close
Пребарување
Filters
RSS

Постови на блог '2016' 'септември'

7-ми Меѓународен научен собир „ Денови на ветеринарна медицина 2016"
7-ми Меѓународен научен собир „ Денови на ветеринарна медицина 2016"

хотел Дрим, Струга

Во организација на Факултетот за ветеринарна медицина на Универзитетот “Св.Кирил и Методиј" Скопје, во периодот од 22 – 24.09.2016 во хотел Дрим, Струга се одржа 7-миот Меѓународен научен собир „ Денови на ветеринарна медицина 2016"...