Close
Пребарување
Filters
Употребете ја оваа подлога за детекција на ESBL (Extended Spectrum ß-Lactamase) - продуцирачка E. coli и Klebsiella, Enterobactger, Serratia и Citrobacter group (KESC), директно од клинилки примероци, за 24 часа

Прочитај повеќе