Close
Пребарување
Filters
Селективна хромогена подлога за изолација и енумерација на коагулаза позитивни стафилококи во храна, во првите 24 часа.

Прочитај повеќе