Close
Пребарување
Filters
ChemWell 2902 Automated Chemistry Analyzer - комплетно автоматизиран биохемиски анализатор од производителот Awareness Technology, со високо ниво на прецизност во само 2µL примерок. Има капацитет за обработка над 200 анализи на час. https://www.gmi-inc.com/product/awareness-technologies-chemwell-2902-chemistry-analyzer/