Close
Пребарување
Filters
Одговор на Вашите потреби за анализа на тромбоцитната функција.

Прочитај повеќе

• Единствен инструмент со два системи во еден - за одредување на Агрегација и Луминисценција (во полна крв и во плазма богата со тромбоцити)

• Три принципи на работа (методи) во еден апарат (со можност за избор)!

а) Две методи за одредување на Агрегација: 
- Mетод Импеданса - за полна крв (WB - whole blood)
- Mетод Турбидиметрија- за плазма богата со тромбоцити (PRP - platelet rich plasma)

б) Метод Луминисценција за одредување на ATP секреција 

• Точен, прецизен и брз резултат (за 7 минути)

• Ефикасен и економичен

• Едноставна употреба 

• Потребен е само микро-примерок од полна крв

• Испитување на 4 примероци истовремено (8 анализи)

• Тромбоцитопенијата не влијаe на резултатите

• Единствен инструмент со два системи во еден - за одредување на Агрегација и Луминисценција (во полна крв и во плазма богата со тромбоцити)

• Три принципи на работа (методи) во еден апарат (со можност за избор)!

а) Две методи за одредување на Агрегација: 
- Mетод Импеданса - за полна крв (WB - whole blood)
- Mетод Турбидиметрија- за плазма богата со тромбоцити (PRP - platelet rich plasma)

б) Метод Луминисценција за одредување на ATP секреција 

• Точен, прецизен и брз резултат (за 7 минути)

• Ефикасен и економичен

• Едноставна употреба 

• Потребен е само микро-примерок од полна крв

• Испитување на 4 примероци истовремено (8 анализи)

• Тромбоцитопенијата не влијаe на резултатите