Close
Пребарување
Filters
Автоматизиран ready-to-use уринарен анализатор дезајниран да обезбеди брзи, прецизни и точни резултати. Најнова напредна технологија за автоматска контрола на квалитет на секој тест. Овозможен печатен извештај во случај на детекција на интерференци кои би можеле да го копромитираат резултатот. Подобрени клинички информации за донесување на уште попрецизни одлуки.

Прочитај повеќе