Close
Пребарување
Filters
Atellica 1500 уринарниот анализатор е ин витро дијагностички инструмент кој во себе ги вклучува Clinitek Novus инструментот и Аtellica UAS 800 анализаторот. Претставува вистински автоматски анализатор на урина, кој поставува нови стандарди за точност и прецизност. Овозможува обработка на голем број примероци за кратко време, со истовремена анализа на седимент и хемиска анализа на урина.

Прочитај повеќе