Close
Пребарување
Filters

Хемиска анализа на готов производ

Широка палета на тестови и инструменти, за различни типови на анализи, вклучувајќи витамини, алергени, микотоксини, ГМО, резидуи и др.супстанци во храна и прехранбени производи.

Види како Табела Листа
Подреди по
Приказ по страна

Ензимски тестови

Ензимските тестови се употребуваат како аналитички алатки за анализа на прехрамбени производи, како шот се овошни сокови, вино или пиво, млечни производи, јајца и месо. Овие тестови се користат за одредување на шеќери, алкохоли, киселини и др. компоненти.

Прочитај повеќе

Витамини во храна

Различен формат на тестови (елиса, микротитарски плочки, имуноафинитетни колони), за определување на витамини растворливи во вода.

Прочитај повеќе

Резидуи

Резидуи се дефинираат како остатоци од супстанциите кои намерно се користат во текот на процесот на производство на храна. Портфолиото на R-Biopharm содржи различни тест системи за детекција на хормони/анаболици и антибиотици во различни медиуми.

Прочитај повеќе

Алергени

Во повеќето прехрамбени индустриски линии се произведува повеќе од еден производ и затоа е можна ненамерна контаминација со алергени. R-Bipharm обезбедува имунохемиски и молекуларни биолошки техники за алергенска анализа.

Прочитај повеќе

Микотоксини

R-Biopharm нуди повеќе различни аналитички платформи за анализа на митотоксини, во зависност од типот на примерокот, бројот на примероци, време потребно за добивање резултат, едноставноста за користење и достапната опрема.

Прочитај повеќе

GMO (генетски модифицирани организми)

SureFood од производителот R-Biopharm, е модуларен систем за детекција на GMO (генетски модифицирани организми). Овој систем опфаќа 4 различни модули, кои се меѓусебно компатибилни: Подготовка на DNK примерок, квалитатитвни и квантитативни тестови и китови за скрининг.

Прочитај повеќе