Close
Пребарување
Filters

Имунохемилуминисцентни тестови за инфективни заболувања

Детекција на инфективни причинители со метод на ензимски амплифицирана хемилуминисценција, на инструментот Immulite 1000/2000.

Прочитај повеќе