Select Page

АНТИБИОТИЦИ

Остатоци од антибиотици во храна од животинско потекло, како што се млеко, јајца или месо претставуваат потенцијален ризик за здравјето на потрошувачот. Затоа, R-Biopharm нуди широко портфолио на различни тест системи за анализа на остатоци од антибиотици, користени за како лек за третман на бактериски инфекции кај животните.

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ