Select Page

ДИСКОВИ ЗА АНТИБИОГРАМ

Широка палета на антибиотски дискови и MIC евалуаторски стрипови за одредување чувствителност кон антибиотици.

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ