Select Page

ЕЛИСА ТЕСТОВИ ЗА ИНФЕКТИВНИ ЗАБОЛУВАЊА

Широка палета на ЕЛИСА тестови од производителите Vircell и IBL International, за детекција на инфективни заболувања, вклучувајќи вирусни, бактериски, паразитарни и фунгални инфекции.

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ

Категорија