Select Page

ЕНЗИМСКИ ТЕСТОВИ

Ензимските тестови се употребуваат како аналитички алатки за анализа на прехрамбени производи, како шот се овошни сокови, вино или пиво, млечни производи, јајца и месо. Овие тестови се користат за одредување на шеќери, алкохоли, киселини и др. компоненти.

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ