Select Page

ИМУНОХЕМИЛУМИНИСЦЕНТНИ ТЕСТОВИ ЗА ИНФЕКТИВНИ ЗАБОЛУВАЊА

Детекција на инфективни причинители со метод на ензимски амплифицирана хемилуминисценција, на инструментот Immulite 1000/2000.

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ

Категорија