Select Page

МИКРОБИОЛОШКИ РЕФЕРЕНТНИ СОЕВИ ЗА КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ

Употреба на референтни микроорганизми од производителот Microbiologics во контрола на квалитет во микробиолошки лаборатории.

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ

Категорија