Select Page

ADVIA 1800 CHEMISTRY SYSTEM

ADVIA 1800 Chemistry System e комплетно автоматизиран анализатор кој ја поместува границата на продуктивноста. Неговото обемно мени овозможува интеграција на тестирање за клиничка хемија, злоупотреба на лекови, следење на терапевтски лекови (TDM) и специфични протеини како Cystatin C и CardioPhase® hsCRP.

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ