Select Page

ADVIA CENTAUR CP IMMUNOASSAY SYSTEM

ADVIA Centaur CP Immunoassay System е автоматизиран и имунолошки анализатор со капацитет од 180 анализи на час со брзи резултати. Се карактеризира со супериорна сензитивност и специфичност каква што се очекува од методата на директна хемилуминисценција.

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ