Select Page

ADVIA CENTAUR XP IMMUNOASSAY SYSTEM

ADVIA Centaur XP Immunoassay System е комплетно автоматизиран имунолошки анализатор со моќни перформанси и висока продуктивност до 240 анализи/час. Има можност за STAT анализи со брзи резултати, без разлика на обемот или типовите на анализи.

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ