Select Page

ANYPLEX™ II SNP ПАНЕЛ ЗА ТРОМБОЗА

Anyplex™ II SNP панелoт за тромбоза на Seegene истовремено детектира 6 SNP (1 во фактор II, 3 во фактор V и 2 во MTHFR) кои се најважните генетски фактори на ризик за венска тромбоза. Базирајќи се на mTOCE технологијата, овој панел открива и диференцира повеќе SNP со Real-time PCR.

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ