Select Page

ATELLICA NEPH 630 SYSTEM

Инструмент од најновата генерација на целосно автоматизирни нефелометри, со широко мени на рутински и специфични анализи на серум, плазма, урина и цереброспинална течност.

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ