Select Page

ATP/AMP ДЕТЕКЦИЈА-ACCUPOINT® ADVANCED ATP TEST SYSTEM

AccuPoint® Advanced е најнова генерација на инструменти за мониторинг на хигиена. Воедно е и единствениот систем со RFID технологија (радиофреквентна технологија на идентификација) за мониторинг на хигиената, со кој се врши валидација на ефективноста на санитарната програма(HACCP) преку мерење на количината на аденозин трифосфат (ATP) на површини и течности. Економично, брзо и точно со AccuPoint® Advanced резултатите се добиваат за помалку од 10 секунди и се изразени во интернационални луминисцентни единици.

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ

Опис