Select Page

BIONOVA IC10/20FR АВТОМАТСКИ СИСТЕМ ЗА БИОЛОШКИ ИНДИКАТОРИ

Автоматски систем за инкубација и читање на супербрзи (BT222, BT223) и брзи (BT220, BT221) биолошки инкубатори, за пареа и етилен оксид (BT110), процеси на стерилизација и системи за мониторинг на хигиена (PRO1).

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ