Select Page

DIMENSION RXL MAX INTEGRATED CHEMISTRY SYSTEM

DIMENSION RXL MAX Integrated Chemistry System е единствен биохемиски анализатор со неспоредливи перформанси. Комплетно автоматизирано и интегрирано тестирање над 90 анализи и капацитет за обработка над 800 анализи на час.

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ