Select Page

DIMENSION XPAND PLUS INTEGRATED CHEMISTRY SYSTEM

DIMENSION XPAND PLUS Integrated Chemistry System е автоматизиран интегриран биохемиски и имунолошки анализатор со комбинација на биохемиски, STAT и специјализирани анализи во еден систем. Компактен и едноставен за ракување, овој систем изработува до 400 анализи на час.

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ