Select Page

FUJIREBIO

Интернационална компанија чии производи се движат од специфични мануелни тестови до целосно автоматизирани рутински тестови и покриваат области како што се инфективни заболувања, онкологија, генетско тестирање, фертилитет, HLA типизација, невродегенерација и сл.

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ