Select Page

GMO (ГЕНЕТСКИ МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ)

SureFood од производителот R-Biopharm, е модуларен систем за детекција на GMO (генетски модифицирани организми). Овој систем опфаќа 4 различни модули, кои се меѓусебно компатибилни: Подготовка на DNK примерок, квалитатитвни и квантитативни тестови и китови за скрининг.

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ